DMCA

DMCA.

"Da.mil-gac.info.com" е в съответствие с 17 U.S.C. § 512 и Закона за авторското право на цифрови хилядолетия ("DMCA"). Нашата политика е да отговорим на никакви известия за нарушения и да предприемаме подходящи действия по Закона за авторското право на цифрово хилядолетие ("DMCA") и други приложими закони за интелектуалната собственост.

Ако искате да премахнете всеки материал с авторски права, публикуван на "da.mil-gac.info.com" или всички връзки към него на нашата търсачка, трябва да съобщите цялата необходима информация по посочения по-долу начин. Моля, обърнете внимание, че ще бъдете отговорни за обезщетенията (включително разходите и адвокатските такси), които могат да доведат до погрешно представената информация, свързана с вашите авторски права. Предлагаме ви да се свържете с адвокат за правна помощ по този въпрос.

Следните елементи трябва да бъдат включени в заявката за нарушение на авторското право:

• да предоставят доказателства за упълномощеното лице, което действа от името на собственика на изключителното право, което се твърди, че е нарушено.
• Осигурете достатъчно информация за контакт, за да можем лесно да се свържем с вас. Необходимо е да се включи валиден имейл адрес.
• Трябва да предоставите достатъчно информация, свързана с защитената с авторски права труд, за която са били нарушени, включително поне една ключова дума, при която материалът се появява в резултатите от търсенето на "da.mil-gac.info.com".
• Трябва да се предостави декларация, когато страната на жалбоподателя трябва да има подходящи основания да твърдят, че използването на материала е по начина, който не е разрешен от собственика на авторските права, неговия агент или закона.
• Трябва да се предвиди, че информацията в уведомлението е точна и под наказание за лъжесвидетел. Страната на жалбите е упълномощена да действа от името на собственика на изключителното право, което се твърди, че е нарушено.
• трябва да бъдат подписани от упълномощеното лице, ако трета страна или агент действат от името на собственика на изключителното право, което се твърди, че е нарушено.

Трябва да изпратите писменото известие за нарушение на следния адрес: [Защитен имейл]

Моля, разрешете 2-3 работни дни за отговор на имейл. Моля, обърнете внимание, че изпращането на жалба до други страни, като доставчик на интернет услуги, няма да ускори искането ви и може да доведе до забавен отговор поради приемането на неподходящи процедури за подаване на жалби.

Коментарите са затворени.

Превъртете нагоре